Sponsring

Ryssbergsbacken

På grund av den extremt snöfattiga vintern 2019/2020 blev det kris i Ryssbergsbacken. Vi bestämde oss för att bidra.

https://sn.se/artikel/nodropet-avblast-for-ryssbergsbacken/2r465q9j